This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://hukuktarihimerkezi.istanbul.edu.tr ]
Export date: Tue May 21 16:48:21 2019 / +0000 GMT

HakkımızdaSadri Maksudi Arsal Hukuk Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi;

8 Aralık 2014 tarihinde, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak resmen kurulmuştur. Merkezimiz, Türk Hukuk Tarihi disiplini çerçevesinde oluşan birikimin tevarüs ve tenkidini, bu yönde çalışmaların ortaya konulmasını, yönteme dair sorunların tartışılmasını, farklı kuşaklardan ve disiplinlerden meslektaşların bir araya gelmesi ve geleceğe dönük projelerin dillendirilmesini amaç edinmiş; böylece Türk hukuk tarihinin birikimlerini değerlendirmeyi, mevcut sorunları tespit etmeyi ve geleceğe dair çalışmalar için görüş alışverişinde bulunmayı hedeflemiştir.

Sadri Maksudi Arsal Hukuk Tarihi