Merkezimiz

Sadri Maksudi Arsal Hukuk Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi;


8 Aralık 2014 tarihinde, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak resmen kurulmuştur. Merkezimiz, Türk Hukuk Tarihi disiplini çerçevesinde oluşan birikimin tevarüs ve tenkidini, bu yönde çalışmaların ortaya konulmasını, yönteme dair sorunların tartışılmasını, farklı kuşaklardan ve disiplinlerden meslektaşların bir araya gelmesi ve geleceğe dönük projelerin dillendirilmesini amaç edinmiş; böylece Türk hukuk tarihinin birikimlerini değerlendirmeyi, mevcut sorunları tespit etmeyi ve geleceğe dair çalışmalar için görüş alışverişinde bulunmayı hedeflemiştir.

Sadri Maksudi Arsal Hukuk Tarihi Uygulama ve Araştırma merkezi’nin resmi gazetede yayımlanan yönetmeliği için tıklayınız:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SADRİ MAKSUDİ ARSAL HUKUK TARİHİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ